Våre rom

Ny drift fra og med 7. mars:

Emma sansehus har lagt om driften og det vil derfor ikke være mulig å leie huset til bursdager eller andre arrangementer i 2022.«Åpent hus» på mandager og søndager vil dessverre også utgå. 


Aktive rom / Stille rom / Musikk rom / Gangen / Boblebad

Alle rom kan tilpasses den enkelte ved å regulere lys, lyd og andre effekter.
Vær nysgjerrig, prøv ut forskjellige rom/aktiviteter. Det er svært viktig at ledsager prøver ut de forskjellige aktivitetene for å kunne veilede brukeren. Kontakt personalet om du har noen spørsmål .
Du kan koble Iphone/Ipod osv til våre musikkanlegg.

  • Sansing, motorikk og sanseintegrasjon 
  • Samspill og kommunikasjon 
  • Opplevelsen står i sentrum