Våre rom

Alle rom kan tilpasses

Alle rom kan tilpasses den enkelte ved å regulere lys, lyd og andre effekter, kontakt personale.
Vær nysgjerrig, prøv ut forskjellige rom/aktiviteter, vær oppmerksom på at det kan ta tid. Det er svært viktig at ledsager prøver ut de forskjellige aktivitetene for å kunne veilede brukeren.
Du kan koble Iphone/Ipod osv til våre musikkanlegg.

  • Sansing, motorikk og sanseintegrasjon 
  • Samspill og kommunikasjon 
  • Opplevelsen står i sentrum