Våre rom

Aktive rom / Stille rom / Musikk rom / Gangen / Boblebad

Alle rom kan tilpasses den enkelte ved å regulere lys, lyd og andre effekter.
Vær nysgjerrig, prøv ut forskjellige rom/aktiviteter. Det er svært viktig at ledsager prøver ut de forskjellige aktivitetene for å kunne veilede brukeren. Kontakt personalet om du har noen spørsmål .
*

Sansing, motorikk og sanseintegrasjon 

Samspill og kommunikasjon 

Opplevelsen står i sentrum