Hvem er vi

- vår historie

Emma Sansehus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth Museum, Emma Friskhus og Emma Sansehus. REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. (Les mer om historien her)

Huset ble bygget som boavdeling som sto ferdig i 1959-60, og var den første moderniseringen på Emma Hjorths hjem etter 2. verdenskrig. Huset hadde opprinnelig to avdelinger, og en kontorfløy i underetasjen. Avdelingene ble bygget for utviklingshemmede barn som også hadde fysisk funksjonshemning, og hver av avdelingene hadde 16 plasser. Komiteen for åndssvakeomsorgen i Akershus Fylke, festet tomten fra staten og huset skulle etter kontrakten komme barn fra Akershus til gode. Avdelingene var i drift helt frem til Emma Hjorths hjem ble nedlagt på midten av 1990-tallet, og deretter ombygd til et moderne sansehus. Hegnatun aktivitetssenter holder nå til i kontorfløyen.