Hvem er vi

- vår historie

Emma Sansehus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth museum, Emma Friskhus og Emma Sansehus.

REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til fru Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. 

Huset ble bygget som boavdeling som sto ferdig i 1959-60, og var den første moderniseringen på institusjonen Emma Hjorths Hjem etter 2. verdenskrig. Huset hadde opprinnelig to avdelinger og en kontorfløy i underetasjen. Avdelingene ble bygget for utviklingshemmede barn som også hadde fysisk funksjonshemning og hver av avdelingene hadde 16 plasser. Komiteen for åndssvakeomsorgen i Akershus Fylke festet tomten fra staten og huset skulle etter kontrakten komme barn fra Akershus til gode. Avdelingene var i drift helt frem til Emma Hjorths Hjem ble nedlagt på midten av 1990-tallet i takt med ansvarsreformen. REGA overtok huset som ble ombygd til et moderne sansehus. Hegnatun Aktivitetssenter holder nå til i kontorfløyen.

Les mer om historien her.

EMMALØYPA

Er du nysgjerrig på å lære mer om Norges store pionér Emma Hjorth (1858-1921) og historien til området som bærer samme navn?

Besøk www.emmaloypa.no og bli dratt med tilbake i tid. Zoom inn på kartet og klikk på postene, enten hjemme fra sofaen eller aktivt på Emma Hjorth i Bærum. Innholdet kan leses eller høres og man får tilgang til blant annet bilder, filmer og artikler.

Emmaløypa er en gratis kartløsning utviklet av Regionalt Aktivitetssenter.