Emma Sansehus

- et hus med rom for alle

Emma Sansehus har fortsatt begrenset drift og kan dessverre ikke ta imot nye bestillinger på nåværende tidspunkt.

Vi holder åpent for kunder fra boliger og dagsentre i Bærum kommune som har fast kontrakt på leie av huset, men er stengt for andre aktiviteter og tilbud.

Bursdager og andre arrangementer utgår.


Emma Sansehus // Opplevelsessenter

Emma Sansehus er et opplevelsessenter for store og små. Vi er også et tilbud for mennesker med sammensatte lærevansker. Vi ønsker alle velkommen til et sansestimulerende miljø som kombinerer musikk, lys, vibrasjon og følbare inntrykk i behagelige omgivelser. Du kan leie hele huset til f.eks bursdager, barselgrupper, foreninger, familiesammenkomster m.m. Bestilling av tid hverdager og kvelder, bortsett fra mandag kveld og søndag når det er åpent hus. Vi driftes av Bærum kommune og har åpent alle dager, egne åpningstider i skolens sommerferie. Universell utforming.